Komunalno Društvo Draganić nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019)  kojim se prenosi  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: www.komunalno-draganic.hr

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Komunalno Društvo Draganić proveo je procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti, 14. travnja 2022. Utvrđene neusklađenosti su korigirane pa se pristupilo novoj procjeni usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti, 14. travnja 2022. te je utvrđeno da određeni dijelovi mrežne stranice nisu u skladu s navedenim. Riječ je o slijedećim dijelovima:

  • Mrežna stranica nije manjim dijelom prilagođena HTML5 standardima. S obzirom na tehničko ograničenje stranice, nije moguće potpuno usklađenje, ali ono ne sprječava korisnike neovisno o njihovim mogućnostima u pristupu i korištenju mrežne stranice.
  • PDF dokumenti nastali skeniranjem tiskanih dokumenata nisu pristupačni. Intenzivno radimo na konvertiranju PDF dokumenata nastalih skeniranjem u čitljive PDF dokumente (osim sadržaja koji se ne ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.), dok su novo kreirani PDF dokumenti pristupačni.
  • Nisu dostupni alternativni načini prezentacije informacija – npr. za tekstove audio zapisi. Zbog tehničkih razloga nismo u mogućnosti objavljivati tekstove u obliku audio zapisa. Međutim korištenjem odgovarajućih formata omogućeno je korištenje sadržaja svim korisnicima bez obzira na njihove mogućnosti.
  • Dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Komunalno Društvo Draganić dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

 

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Skladno članku 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), PDF datoteke i fotografije i drugi medijski sadržaji koji su objavljeni prije 23. rujna 2019. Komunalno Društvo Draganić kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona. Radi se o sadržajima koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019. godine.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova izjava sastavljena je 14. travnja 2022. godine temeljem samoprocjene koju je provelo Komunalno Društvo Draganić.
Izjava je zadnji put preispitana 14. travnja 2022., a preispitivanje je izvršila treća, stručna strana.
Komunalno Društvo Draganić će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Komunalno Društvo Draganić.

  • tel./fax na broj: 047 715 855
  • poštom na adresu: Draganići 10, 47201 Draganić
  • elektroničkom poštom: komunalno.draganic@ka.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

• telefonom na broj: 01 4609 041
• poštom na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
• elektroničkom poštom:  http://pristupacnost@pristupinfo.hr