O nama

_

Komunalno društvo Draganić d.o.o. osnovano je 1. srpnja 2003. godine, a osnivač je Općina Draganić.

Radom komunalnog društva upravlja uprava Društva, odnosno direktor, dok se nadzor rada Društva odvija kroz Nadzorni odbor te Skupštinom društva Općine Draganić.

Djelatnosti su Društva upravljanje grobljem u Draganiću, održavanje javnih površina Općine Draganić te skupljanje otpada kroz reciklažno dvorište.

Također, Društvo pruža usluge i privatnim korisnicima u smislu održavanja hortikulture i manjih građevinskih radova.