Prema kojim propisima postupa Kom.Društvo Draganić d.o.o.

Kom. Društvo Draganić d.o.o.  postupa prema Zakonu o grobljima (NN br. 19/1998.) i Pravilniku o radu na groblju  od 12.04.2012. godine.

Tko je vlasnik groba?

Vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je Općina Draganić. Fizičke osobe mogu biti korisnici grobnog mjesta i vlasnici nadgrobnog uređaja (spomenik i pokrovna ploča).

U čemu je razlika između prava korištenja i prava ukopa?

Pravo korištenja je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa i pravo raspolaganja grobnim mjestom. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta.

Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika grobnog mjesta, (ukoliko im ukop nije izričito zabranjen), u grob se ukapaju: supružnik korisnika, roditelji korisnika te svi njegovi potomci sa svojim supružnicima. Pravo ukopa može biti osobno ili s obitelji.

Osobno pravo ukopa znači da se u grob smije pokopati osoba izričito navedena ispravom kojom se daje pravo ukopa.

Pravo ukopa s obitelji znači da se u grobno mjesto mogu ukopati i supružnik osobe kojoj je dano pravo ukopa te svi njeni potomci sa svojim supružnicima.

Kako mogu prenijeti pravo korištenja groba sa sada pokojne osobe na sebe?

Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta.

Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje o tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnim urudžbom i provođenjem ostavine za to grobno mjesto kao naknadno nađena imovina.

Kako se grobno mjesto ustupa?

Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se Ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost sukorisnika.

Što je ekshumacija?

Ekshumacija je iskapanje i prijenos umrlih osoba. Ekshumacija se vrši na zahtjev i uz suglasnost svih članova uže obitelji pokojnika te korisnika grobnog mjesta iz kojeg se pokojnik ekshumira i u koji se prenosi.

Što je to ekshumacija u produbljenju?

Ekshumacija u produbljenju je postupak prelaganja pokojnika u grobu tako da se oslobodi mjesto za ukop.

Ona je moguća ukoliko je proteklo 15 godina od posljednjeg klasičnog ukopa (lijes) u grob ili 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu (kada se radi prelaganje pokojnika u manji sandučić, a ne u produbljenje groba).

Koliko ima mjesta u grobu?

U kazetama, grobnicama za urne i grobnicama ima onoliko mjesta koliko je predviđeno građevinskom dozvolom. Obični grobovi imaju tri mjesta odnosno dubine za ukop, ali kod njih i grobnica je moguće prelaganje pokojnika čime se oslobađaju dodatna mjesta. Urne koje su ukopane u grob ili grobnicu ne računaju se da zauzimaju ukopno mjesto.

Tko održava i uređuje grobno mjesto?

Održavanje i uređenje grobnih mjesta je pravo i dužnost korisnika. Grobna naknada plaća se za održavanje zajedničkih dijelova groblja.

Što znači da je grob napušten?

Grob se smatra napuštenim ukoliko grobna naknada nije plaćena 10 godina. Istekom toga roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju.

Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.