Komunalno društvo Draganić d.o.o. osnovano je 1. srpnja 2003. godine, a osnivač je Općina Draganić.

Radom komunalnog društva upravlja uprava Društva, odnosno direktor, dok se nadzor rada Društva odvija kroz Nadzorni odbor te Skupštinom društva Općine Draganić.
Djelatnosti su Društva upravljanje grobljem u Draganiću, održavanje javnih površina Općine Draganić te skupljanje otpada kroz reciklažno dvorište.

Također, Društvo pruža usluge i privatnim korisnicima u smislu održavanja hortikulture i manjih građevinskih radova.

MISIJA

Misija je Društva stvaranje visokih standarda kvalitete i kontinuiranosti u pružanju usluga kako iz komunalnih područja tako i ostalih komercijalnih te uslužnih djelatnosti koje ono obavlja. Cilj je svakog djelatnika da svojim aktivnostima sudjeluje u stvaranju ekološki uređenog mjesta i radi na kontinuiranom osvješćivanju zajednice kako bi u konačnici svi zajedno radili za dobrobit građana.

VIZIJA

Društvo ima viziju i želju da bude dobro prepoznatljiv i uređen gospodarski subjekt s težnjom osiguranja kontinuiteta u obavljanju djelatnosti na visokoj razini kvalitete, efikasnosti i odgovornosti. U realizaciji svoje vizije Društvo će raditi na povećanju učinkovitosti i motiviranosti, unapređenju poslovnih procesa, upravljanju i ulaganju u ljudski potencijal, vođenju brige o tradiciji poslovanja i očuvanju kulturne baštine te će poticati ekološku osviještenost prema društvu i zajednici u kojoj djeluje.

U proteklih nekoliko godina Društvo je unaprijedilo svoje poslovanje te proširilo djelokrug rada. Izmijenjena je precepcija pristupa radu, u kojoj se posebna pažnja pridaje očuvanju okoliša i održivom razvoju, promijenjen je način rada te je poboljšana razina kvalitete rada.

ODRŽIVI RAZVOJ

Održivi razvoj podrazumijeva ravnotežu između gospodarskih, socijalnih i ekonomskih faktora. Cilj je osigurati održivo korištenje prirodnih resursa, bez štete za okoliš, i očuvati ga za buduće generacije.

Ulaganja u štednju energije i ekološki održivo tržište obnovljivih izvora energije donose višestruke koristi. Smanjuje se uvoz energije i, uz unaprjeđenje okoliša, jača neovisnost na energetskom tržištu.

OSNOVNI SLUŽBENI PODACI

Komunalno društvo Draganić d.o.o.

Upis u sudski registar: MBS:020033375 kod Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu
OIB: 96452091532
Vlasnička struktura:  Općina Draganić  100%
Temeljni kapital: 35.000,00 kn
Uprava: Direktor: Ivica Rak, bacc.oec.
Nadzorni odbor: predsjednik: Sebastijan Bujan, potpredsjednik: Petar Prstac, član: Biserko Horvatić