Obavijest korisnicima grobnih mjesta

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta da su uplatnice za plaćanje Godišnje grobne naknade sve poslane. Uplatnice su poslane po adresama kako je to naznačeno u podacima o korisniku grobnog mjesta. Podosta uplatnica se vratilo s napomenom da je korisnik nepoznat na adresi ili je promijenio adresu, a nije promijenio podatke o adresi dostave. Stoga, svi korisnici koji nisu dobili svoje uplatnice iste mogu dobiti u uredu Društva ili pozivom na brojeve naznačene na našim stranicama. Jednako tako moguće je i poslati upit s obrasca na našim stranicama na koji ćemo vam odgovoriti u vrlo kratkom roku. Isto tako svi korisnici koji su uzeli za obvezu plaćanje za nekog drugog korisnika uplatnice mogu dobiti u uredu Društva ili isto regulirati pozivom na brojeve društva.

Obavijest o plaćanju Godišnje grobne naknade

Obavještavamo sve korisnike korisnike grobnih mjesta, koji žive u inozemstvu te nisu u mogućnosti doći i uzeti uplatnicu te platiti Godišnju grobnu naknadu, da istu mogu zatražiti elektronskom poštom koju ćemo dostaviti. Jednako tako, moguće je platiti koristeći i staru uplatnicu na kojoj je potrebno uz ostale podatke koji su potrebni prilikom plaćanja upisati i poziv na broj koji je u ovom formatu; 0000000-2022. U tom slučaju u pozivu na broj potrebno je promijeniti samo broj godine za koju se plaća grobna naknada.

Uplatnica za GGN

Obavijest klesarima

Obavještavaju se svi izvođači radova (klesari) na groblju u Draganiću, da ne smiju započeti s radovima na groblju ukoliko nemaju Dozvolu za rad na groblju. Dozvole se izdaju u uredu Društva u uredovno vrijeme.

Isto tako, svi izvođači moraju imati Ugovor o davanju odobrenja i uvjetima radova na mjesnom groblju u Draganiću. Komunalno društvo Draganić izvršilo je reviziju svih ugovora te je utvrđeno kako je potrebno izvršiti reizdavanje Ugovora za sve izvođače. Ovo je potrebno kako bi se izvršilo ažuriranje podataka izvođača koji vrše radove na groblju u Draganiću

Obavijest za zaboravljive

Pozivamo korisnike grobnih mjesta na mjesnom groblju u Draganiću da plate nepodmirene naknade za grobna mjesta iz predhodnih godina, ukoliko ih ima, jer ukoliko naknada nije plaćena 10 godina i više, te ako je prošlo 15 godina od posljednjega ukopa, grobno mjesto se smatra napuštenim, te se može dodjeliti na korištenje trećim osobama i bez obavjesti korisniku.

Uprava.

Obavijest za korisnike grobnih mjesta

Pozivamo korisnike grobnih mjesta, da ukoliko nisu podmirili račune za godišnju grobnu naknadu za 2014 god.da to učine što prije, a najkasnije do 15.12.2015. god.kako bi izbjegli dodatne troškove, kamata i opomena ili troškove F.I.N.E u slučaju naplate ovršnim putem.  Ujedno i obavještavamo korisnike grobnih mjesta da : godišnju grobnu naknadu odjednom mogu uplatiti za više godina unaprijed ,( obavezno upisati šifru grobnog mjesta) kako nebi dolazilo do zakašnjenja kod uplate , pogotovo onih korisnika koji  stalno ne borave u Draganiću ili možda u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad na mjesnom groblju Draganić