Ukop pokojnog Ferde Misir (73. godina života) održat će se u petak 28.06.2024. u 15:30 na groblju u Draganiću