Općina Draganić je pokrenula postupak prikupljanja salonitnih ploča uslijed elementarne nepogode (tuče). Ovim putem pozivamo sve zainteresirane stranke da sve oštećene ploče dostave na reciklažno dvorište u Draganiću, Draganić 6, kod ambulante.

Prikupljanje se obavlja radnim danom od 09-12 sati.