Ukop pokojne Ane Bene rođ. Desović održat će se u utorak 02.01.2024. u 14:00 na groblju u Draganiću