Ukop pokojnog Vlade Biličića (80. godina života), Mrzljaki,  održat će se u srijedu 07.02.2024. u 14:00 na groblju u Draganiću