Ukop pokojne Vjekoslave Mauzer rođ. Prežgaj , 1938.,  obaviti će se u utorak 27.09.2022. godine u 14.00 sati, na groblju u Draganiću.