Obavještavaju se korisnici mobilnog reciklažnog dvorišta da će se prikupljanje azbestnih ploča oštećenih u nevremenu održati 27.07.2022. godine od 08-12.30 sati. Azbestne ploče potrebno je dovesti na lokaciju ispred “Zadružnog doma”  kod ambulante u Draganiću, gdje će ih preuzeti djelatnici Komunalnog društva. Ovisno o količinama preuzetog otpada odrediti će se naknadno i drugi termini preuzimanja otpada.