Ukop pokojnog Darka Barkovića održat će se u utorak 17.10.2023. u 15:00 na groblju u Draganiću