Ukop pokojne Franjice Grahač (91. godina života), Budovci,  održat će se u utorak 06.02.2024. u 14:00 na groblju u Draganiću