Ukop pokojnog Ivana Zorića održat će se u srijedu 22.11.2023. u 13:00 na groblju u Draganiću