Ukop pokojne Marije Barković održat će se u petak 20.10.2023. u 15:00 na groblju u Draganiću