Ukop pokojne Barbare Išlić , obaviti će se u utorak 05.07.2022. godine u 15.00 sati na groblju u Draganiću.