Ukop pokojne Katarine Grahek obaviti će se u petak 17.06.2022. godine u 15.00 sati na groblju u Draganiću.