Ukop pokojne Pavice Sorić, 1939.,  obaviti će se u četvrtak 22.09.2022. godine u 14.00 sati, na groblju u Draganiću.