Ukop pokojnog Stjepana Bučara obaviti će se u srijedu 18.05.2022. godine u 15.00 sati na groblju u Draganiću.