Ukop pokojnog Stjepana Osoje, obaviti će se u četvrtak 30.06.2022. godine u 15.00 sati na groblju u Draganiću.